โปรโมชั่นคอร์สเรียน🇰🇷

แบบรายเดือน

การแบ่งชำระค่าคอร์สเรียน แบบรายเดือน ดังนี้


• 1 เดือน => เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน /คอร์ส
• 3 เดือน => เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน /คอร์ส
• 6 เดือน => เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน /คอร์ส
• 12 เดือน = เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี /คอร์ส


คอร์สเรียนไวยากรณ์ 🇰🇷

(ระดับต้น 1-2)


คอร์สเรียนไวยากรณ์ 🇰🇷

(ระดับกลาง 3 )


หมายเหตุ

***** การชำระด้วยบัตรเครดิต เมื่อครบกำหนดระยะเวลา จะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ซึ่งทางผู้เรียนสามารถกดยกเลิกได้ตลอดเวลาค่ะ